Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Nowej Ameriki

Kongres Nowej Ameriki

Nowa Amerika jest siećwerkiem. Najwyższą władzą w Nowej Americe jest Kongres Nowej Ameriki, który odbywa się raz w roku. Każdy, kto czuje się Nowoamerykaninem, może wziąć udział w Kongresie Nowej Ameriki. Każdy Nowoamerykanin obecny na Kongresie dysponuje podczas głosowań jednym głosem. Nowa Amerika jest demokratycznie zarządzanym regionem europejskim. Kongres Nowej Ameriki podejmuje decyzje dotyczące formy prawnej, struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania siecią współpracy.Wybrane podczas Kongresu Nowej Ameriki gremia służą rozwojowi Nowej Ameriki i koordynacji sieci współpracy. Kongres jest przede wszystkim platformą wymiany informacji i pomysłów. Czasami powstają projekty i w każdej chwili – także poza kongresem – mogą powstać grupy robocze dotyczące różnych projektów, tematów i pomysłów.

Nowa Amerika Uniwersytät 

Uniwersytät to zorientowane na praktykę laboratorium służące rozwojowi Nowej Ameriki w dziedzinach: edukacji, badań naukowych, wiedzy czy sztuki. Podstawę badań stanowi obywatelska struktura uczelni. Imprezy w ramach Uniwersytätu organizowane są oczywiście na terenie całej Nowej Ameriki. Jednym z takich miejsc jest Collegium Polonicum. Tutaj funkcjonuje Słubfurcka Mediateka.

Mediateka Słubfurt

Mediateka jest częścią Uniwersytätu Nowej Ameriki. Znajduje się na terenie Biblioteki Collegium Polonicum, jest więc otwarta i dostępna w tych samych godzinach, co ona. W Mediatece zgromadzono i udostępniono zainteresowanej publiczności zapisy przemyśleń, media, przedmioty i osobiste wspomnienia na temat „granicy” i „tożsamości”. Mediateka chętnie przyjmie również kolejne obiekty związane z tymi zagadnieniami. Znajdziecie tu Państwo ponadto liczne publikacje inicjatyw działających transgranicznie. W zbiorach znajdują się również częściowo wyniki projektów poświęconych zjawiskom granicy i tożsamości, tworzonych i realizowanych przez studentów w ramach seminarium na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Cieszymy się na współpracę z zainteresowanymi osobami, szkołami i innymi ośrodkami kształcenia, które w każdej chwili mogą skorzystać z Mediateki. Chętnie organizujemy rozmowy, prelekcje, dyskusje i warsztaty.

W krainie migrantów

Na pograniczu polsko-niemieckim żyją nie tylko Polacy i Niemcy. Nowa Amerika to kraina migrantów. Powojenne przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód wiązało się z jedną z największych fal migracji w XX wieku. Obok wypędzonych mieszkańców byłych wschodnich terenów Polski oraz Niemiec swoją nową ojczyznę na nowym pograniczu polsko-niemieckim znalazło i wciąż znajduje wiele innych grup etnicznych. Zagadnieniem tym zajmowała się w 2015 i 2016 roku młodzież ze szkół i ośrodków kształcenia w Policach, Szczecinie, Mescherin, Chojnie, Frankfurcie nad Odrą, Ośnie Lubuskim, Rzepinie, Müllrose, Słubicach, Zielonej Górze, Eisenhüttenstadt, Bautzen i Zgorzelcu. Rezultaty 18 artystycznych warsztatów zaprezentowane były na wystawach w Collegium Polonicum w Słubicach, Marienkirche we Frankfurcie nad Odrą, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Poczdamie, Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze, w Spichlerzu Tytoniowym w Schwedt oraz w Staatliche Studienakademie Bautzen. Na konferencjach w 2015 i 2016 roku młodzież osobiście przedstawiała swoje prace.

Skrócony wykład inaugurujący Prof. Beata Halicka

Wykład „Sybiracy”, Rzepin

Wykład ” Wyparowani, historia Żydow”, Mescherin

Wykład „Grecy i Macedończycy”, Police

Wykład ” niemieccy wygnańcy „, Eisenhüttenstadt

Wykład „Serbowie”, Bautzen

Wykład ” Wyparowani, historia Żydow”, Mescherin

Wykład „dawne pogranicze polsko-niemieckie”, Boruja Kościelna/Nowy Tomyśl

Wykład „Ślązacy”, Suchy Bór/Opole

Wykład ” Kresowiacy „, Zielona Góra

Wykład „czytanie krajobrazu”, Ośno Lubuskie

Tożsamość śląska opolskiego

Wykład inauguracyjny Stany Buchowskiej

Wykład ” Kresowiacy „, Zielona Góra

Smaki ze New Szczettina

Różnice, które nas wzbogacają

Kwietni Przybysze

Ukraińcy dzisiaj

Nowi Uchodźcy

Migracja Ptaków

Wykład „uchodźcy dzisiaj”, Frankfurt nad Odrą

Grecy

Migranci kiedyś i dziś

Ogród Nomadyczny – „latający” Uniwersytät Nowej Ameriki

Projekt Ogród Nomadyczny ma na celu z jednej strony poznanie i zrozumienie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Nowej Ameriki, a z drugiej strony rekrutowanie Nowoamerikanów chętnych do przyłączenia się do działań społecznych i kulturalnych naszej sieci. Ogród Nomadyczny jest metaforą pogranicza polsko-niemieckiego rozumianego jako ogród, o który wspólnie się troszczymy. Ogród Nomadyczny to ogród, który stale wędruje. Zwykłe ogrody są na stałe związane tylko z jednym miejscem – tam się rodzą, rozkwitają i w końcu zamierają. W przeciwieństwie do nich, Ogród Nomadyczny pojawia się tylko na jeden dzień w najmniej oczekiwanych miejscach, takich gdzie ludzie są na co dzień pozbawieni dostępu do ogrodu, nie odwiedzają ogrodów i nie uczestniczą w kulturze ogrodów. Ogród Nomadyczny jest metaforą pogranicza polsko-niemieckiego rozumianego jako ogród, o który wspólnie się troszczymy. Od początku maja do końca września 2017 podróżowaliśmy z namiotem nomadycznym przez Nową Amerikę. Byliśmy po kolei na jeden dzień w 15 miejscach: Cigacicach, Słońsku, Steinhöfel, Słubfurcie (Frankfurt-Słubice), Bautzen, Drawsku Pomorskim, Ośnie Lubuskim, Muszkowie, Zielonej Górze, Torgelow, Bad Freienwalde, Lunow-Stolzenhagen, Szczecinie, Głogowie i Cedyni. Pochylając się nad ogromną mapą, rozmawialiśmy z mieszkańcami tych miejscowości o pozytywach i negatywach ich najbliższej okolicy. Zbieraliśmy propozycje zmian, pomysły i wizje obywateli na przyszłość. Nasze dyskusje były rejestrowane. Powstało z nich 15 filmów, energetycznych portretów mieszkańców i miejscowości, w których byliśmy.

Cigacice

Słońsk

Steinhöfel

Słubfurt

Bautzen

Drawsko Pomorskie

Ośno Lubuskie

Muszkowo

Zielona Góra

Torgelow

Bad Freienwalde

Lunow

Szczecin

Głogów

Cedynia

Sztuka ratuje – świat

COLLEGIUM POLONICUM SŁUBICE
28.02.-02.03. 2014

Nowa Amerika ze stolicą Słubfurt – co to jest? Wszystko zaczęło się od artystycznego pomysłu, który stał się obszernym dziełem sztuki wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Autonomiczne dzieło sztuki, które rządzi się własnymi prawami. Motywem przewodnim jest konstruowanie rzeczywistości. Jesteśmy świadkami narodzin regionu, który stopniowo zdobywa przewagę w świecie żywych. Z własnym parlamentem, uniwersytetem, biblioteką medialną i kolekcją sztuki, którą chcemy zaprezentować. Ważna jest dla nas nie tylko sztuka, ale także inny sposób obchodzenia się z nią i nowy rodzaj edukacji artystycznej.

Czy sztuka może uratować świat? Chcemy się nad tym zastanowić i porozmawiać z Wami.

„Sztuka ratuje świat!“

Dr. Michael Haerdter – teatrolog, kurator, pisarz, założyciel i wieloletni dyrektor Kuenstlerhaus Bethanien w Berlinie

„Kolekcja sztuki“
Roland Schefferski – inicjator Kolekcji Sztuki Collegium Polonicum, artysta z Berlina

„Konstrukcja rzeczywistości“

Michael Kurzwelly – Artysta akcji, performer, malarz, konstruktor rzeczywistości ze Słubfurtu

„O praktyce wystawienniczej poza muzeum i galerią”

Elena Gavrisch – Artystka i kuratorka, Berlin

“Sztuka poza wzrokiem klasy średniej – uwagi o społecznej recepcji pracy artystów”
Dr. Mikołaj Iwański – ekonomista, filozof, krytyk sztuki, wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie

„O negatywnych skutkach społecznych sztuki oraz artywizmie – czyli sztuce jako narzędziu krytyki społecznej

Dr. hab. Rafał Jakubowicz – kierownik pracowni Sztuka w Przestrzeni Społecznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz wykładowca w Katedrze Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Sztuka i edukacja w procesie konstruowania rzeczywistości”

Dr. Mirosława Moszkowicz – Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Sztuka i Edukacja Artystyczna w Społeczeństwie Wiedzy”

Dr. hab. Joanna Hoffmann-Dietrich – artysta, Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych (Sztuka-Nauka-Technologia)

Sztuka ratuje – świat II

Michael Kurzwelly

Gerrit Gohlke

Marek Wasilewski

Paweł Althamer

Karsten Wittke

Anja Osswald

Aleksandra Jach

Claudia Büttner

Joanna Kiliszek

Edwin Bendyk

Paweł Wodziński

Matthias Einhoff