Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego Nowej Ameriki

Mediateka Słubfurt

Mediateka jest częścią Uniwersytätu Nowej Ameriki. Znajduje się na terenie Biblioteki Collegium Polonicum, jest więc otwarta i dostępna w tych samych godzinach, co ona. W Mediatece zgromadzono i udostępniono zainteresowanej publiczności zapisy przemyśleń, media, przedmioty i osobiste wspomnienia na temat „granicy” i „tożsamości”. Mediateka chętnie przyjmie również kolejne obiekty związane z tymi zagadnieniami. Znajdziecie tu Państwo ponadto liczne publikacje inicjatyw działających transgranicznie. W zbiorach znajdują się również częściowo wyniki projektów poświęconych zjawiskom granicy i tożsamości, tworzonych i realizowanych przez studentów w ramach seminarium na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Cieszymy się na współpracę z zainteresowanymi osobami, szkołami i innymi ośrodkami kształcenia, które w każdej chwili mogą skorzystać z Mediateki. Chętnie organizujemy rozmowy, prelekcje, dyskusje i warsztaty.

Książka Pro Libris

Nowa Amerika Uniwersytät 

Uniwersytät to zorientowane na praktykę laboratorium służące rozwojowi Nowej Ameriki w dziedzinach: edukacji, badań naukowych, wiedzy czy sztuki. Podstawę badań stanowi obywatelska struktura uczelni. Imprezy w ramach Uniwersytätu organizowane są oczywiście na terenie całej Nowej Ameriki. Jednym z takich miejsc jest Collegium Polonicum. Tutaj funkcjonuje Słubfurcka Mediateka.