Laboratorium transgraniczne

Strona internetowa naszej sieci jest gotowa Transbordering Laboratory to sieć osób i organizacji pozarządowych, której celem jest połączenie obszarów przygranicznych państw narodowych jako transgranicznych jednostek regionalnych obszyrów Pomiędzy. Aby osiągnąć ten cel rozwijamy struktury, platformy i projekty transbordingowe, które służą gromadzeniu, wymianie doświadczeń i promowaniu naszej idei.