Ogród Nomadyczny – „latający” Uniwersytät Nowej Ameriki

Projekt Ogród Nomadyczny ma na celu z jednej strony poznanie i zrozumienie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Nowej Ameriki, a z drugiej strony rekrutowanie Nowoamerikanów chętnych do przyłączenia się do działań społecznych i kulturalnych naszej sieci. Ogród Nomadyczny jest metaforą pogranicza polsko-niemieckiego rozumianego jako ogród, o który wspólnie się troszczymy. Ogród Nomadyczny to ogród, który stale wędruje. Zwykłe ogrody są na stałe związane tylko z jednym miejscem – tam się rodzą, rozkwitają i w końcu zamierają. W przeciwieństwie do nich, Ogród Nomadyczny pojawia się tylko na jeden dzień w najmniej oczekiwanych miejscach, takich gdzie ludzie są na co dzień pozbawieni dostępu do ogrodu, nie odwiedzają ogrodów i nie uczestniczą w kulturze ogrodów. Ogród Nomadyczny jest metaforą pogranicza polsko-niemieckiego rozumianego jako ogród, o który wspólnie się troszczymy. Od początku maja do końca września 2017 podróżowaliśmy z namiotem nomadycznym przez Nową Amerikę. Byliśmy po kolei na jeden dzień w 15 miejscach: Cigacicach, Słońsku, Steinhöfel, Słubfurcie (Frankfurt-Słubice), Bautzen, Drawsku Pomorskim, Ośnie Lubuskim, Muszkowie, Zielonej Górze, Torgelow, Bad Freienwalde, Lunow-Stolzenhagen, Szczecinie, Głogowie i Cedyni. Pochylając się nad ogromną mapą, rozmawialiśmy z mieszkańcami tych miejscowości o pozytywach i negatywach ich najbliższej okolicy. Zbieraliśmy propozycje zmian, pomysły i wizje obywateli na przyszłość. Nasze dyskusje były rejestrowane. Powstało z nich 15 filmów, energetycznych portretów mieszkańców i miejscowości, w których byliśmy.

Cigacice

Słońsk

Steinhöfel

Słubfurt

Bautzen

Drawsko Pomorskie

Ośno Lubuskie

Muszkowo

Zielona Góra

Torgelow

Bad Freienwalde

Lunow

Szczecin

Głogów

Cedynia