Laboratorium transgraniczne

Transbordering Laboratory (Laboratorium transgraniczny) to badania nad i pomiędzy europejskimi miastami, które są podzielone granicami. Chcemy zająć się ideą kształtowania nowych rzeczywistości w takich miastach i obszarach. Twarde granice stały się ponownie problemem wraz ze wzrostem nacjonalizmu i pandemią, szczególnie dla mieszkańców terytoriów przygranicznych. Od lat 90-tych wiele miast przygranicznych zaczęło wykuwać wspólne życie i wymyślać się na nowo jako zjednoczone miasta. Naszym celem jest stopniowe tworzenie sieci tych miast w celu wymiany doświadczeń i kreatywności. Wierzymy, że połączenie artystów i aktywistów w praktycznym laboratorium pomogłoby w rozwoju Europy ze wspólnymi regionami transgranicznymi.

Z perspektywy stolic państw jesteśmy postrzegani jako peryferia, podczas gdy z naszej własnej perspektywy powinniśmy być rozwijani jako same centra, ponieważ to tutaj – na styku państw, narodów i ludzi – rozgrywa się i wymyśla na nowo prawdziwa Europa.

Każde podwójne miasto, które zostało podzielone granicą, jest unikalnym laboratorium współistnienia. Naszym celem jest stworzenie ponadnarodowej sieci laboratoriów transgranicznych. W ramach badań odbywamy wizyty studyjne w różnych podzielonych miastach,

gdzie spotykamy się z aktywistami, naukowcami, artystami i innymi osobami, prowadzimy prezentacje i dyskusje, przeprowadzamy wywiady i dokumentacje artystyczne. Celem jest stworzenie trwałej sieci tych miast i ich zaangażowanych mieszkańców.

Pierwsza konferencja odbędzie się w październiku 2022 roku we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach, podwójnym mieście na granicy polsko-niemieckiej, znanym również jako Słubfurt.

Do zobaczenia na granicy!

 

Miha Kosovel, Michael Kurzwelly, Tanel Rander

Pobierz całą publikację w PDF

Sprawdź więcej na naszej stronie