Sztuka ratuje świat I

COLLEGIUM POLONICUM SŁUBICE
28.02.-02.03. 2014

Performance „L’artista santo“, Fried Rosenstock, 2014

Nowa Amerika ze stolicą Słubfurt – co to jest? Wszystko zaczęło się od artystycznego pomysłu, który stał się obszernym dziełem sztuki wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Autonomiczne dzieło sztuki, które rządzi się własnymi prawami. Motywem przewodnim jest konstruowanie rzeczywistości. Jesteśmy świadkami narodzin regionu, który stopniowo zdobywa przewagę w świecie żywych. Z własnym parlamentem, uniwersytetem, biblioteką medialną i kolekcją sztuki, którą chcemy zaprezentować. Ważna jest dla nas nie tylko sztuka, ale także inny sposób obchodzenia się z nią i nowy rodzaj edukacji artystycznej.

Czy sztuka może uratować świat? Chcemy się nad tym zastanowić i porozmawiać z Wami.

„Sztuka ratuje świat!“

Dr. Michael Haerdter – teatrolog, kurator, pisarz, założyciel i wieloletni dyrektor Kuenstlerhaus Bethanien w Berlinie

„Kolekcja sztuki“
Roland Schefferski – inicjator Kolekcji Sztuki Collegium Polonicum, artysta z Berlina

„Konstrukcja rzeczywistości“

Michael Kurzwelly – Artysta akcji, performer, malarz, konstruktor rzeczywistości ze Słubfurtu

„O praktyce wystawienniczej poza muzeum i galerią”

Elena Gavrisch – Artystka i kuratorka, Berlin

“Sztuka poza wzrokiem klasy średniej – uwagi o społecznej recepcji pracy artystów”
Dr. Mikołaj Iwański – ekonomista, filozof, krytyk sztuki, wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie

„O negatywnych skutkach społecznych sztuki oraz artywizmie – czyli sztuce jako narzędziu krytyki społecznej

Dr. hab. Rafał Jakubowicz – kierownik pracowni Sztuka w Przestrzeni Społecznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz wykładowca w Katedrze Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Sztuka i edukacja w procesie konstruowania rzeczywistości”

Dr. Mirosława Moszkowicz – Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Sztuka i Edukacja Artystyczna w Społeczeństwie Wiedzy”

Dr. hab. Joanna Hoffmann-Dietrich – artysta, Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Kierownik Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych (Sztuka-Nauka-Technologia)